digital building

Digital handbok - stöd i arbete i ett annat nordiskt land

Arbeta i Norge

Allmänt om Norge, norska arbetsplatser, språk och kultur

Utbildningar och personcertifieringar inom bygg och anläggning i Norge

Arbetssäkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen i Norge

Arbetsplatsetablering samt språk och kommunikation vid bygg- och anläggningsplatser i Norge

Arbeta i Sverige

Utbildningar och personcertifieringar inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige

Arbetssäkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige

Arbetsplatsetablering samt språk och kommunikation vid bygg- och anläggningsplatser i Sverige

Checklista - Arbeta i Sverige - Stöddokument för finska anläggningsentreprenörer

Arbeta i Finland

Kurser och certifieringar inom bygg- och anläggningsbranschen i Finland

Fördjupande kapitel

Internationaliseringsstrategi för små- och medelstora infra-/byggföretag

Finska infraföretags upplevelser av internationalisering, digitalisering och verksamhetsutveckling

Nationell kultur och affärskultur i Finland och Sverige