builder opening the world on his phone

INFRA-BOTNIA

Projektet Infra-Botnias mål var att bygga upp beredskapen hos små och medelstora företag inom bygg- och infrabranschens, för internationalisering och digitalisering.


Infra-Botnia -hankkeen tarkoitus oli rakentaa infra-/rakennusalan pienien ja keskisuurien yrityksien valmiutta digitalisointiin ja kansainvälistymiseen. 


Infra-Botnia pågick år 2018-2020.

Projektet var ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia i Vasa och Umeå Universitet.

Projektet finansierades av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens Förbund, Region Västerbotten, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och INFRA ry.


Infra-Botnia oli käynnissä vuonna 2018-2020. 

Hanke oli Vaasan Novia Yrkeshögskolanin ja Uumajan yliopiston yhteistyö.

Rahoittajat olivat Interreg Botnia-Atlantica, Pohjanmaan liitto, RegionVästerbotten, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja INFRA ry.


Yrkeshögskolan Novias logo
Umeå Universitets logo

 

 

Infra ry. logo

 

Vasek logo

 

 

Österbottens förbunds logo
Region Västerbottens logo